علت قفل شدن درب لباسشویی

علت قفل شدن درب لباسشویی چیست؟