وصل نشدن پرینتر به لپ تاپ

چرا پرینتر به لپ تاپ وصل نمی‌شود؟ ترفندهای حل مشکل وصل نشدن پرینتر به لپ تاپ