ظاهر نشدن تصویر لپ تاپ روی پروژکتور

چگونه می‌توان مشکل ظاهر نشدن تصویر لپ تاپ روی پروژکتور را برطرف کرد؟