اشتراک گذاری پرینتر در شبکه

نحوه اشتراک گذاری پرینتر در شبکه؛ چگونه پرینتر شارپ را در شبکه Share کنیم؟