آفلاین شدن پرینتر شارپ در ویندوز

حل مشکل آفلاین شدن پرینتر شارپ در ویندوز