اشتراک گذاری

تعمیر دستگاه فتوکپی sharp

تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ

شارپ سرویس مفتخر است با بهرمندی از تجهیزات و متد های روز دنیا و نیروهای متخصص  و متعهد در زمینه تعمیر فتوکپی sharp ، مشکلات شما را با بهترین راه حل فنی ، کوتاهترین زمان ممکن و کمترین هزینه مرتفع سازد.

شارپ سرویس  یکی از مجهزترین و تخصصی ترین مراکز تعمیرات فتوکپی sharp با بیش از ۲۰ سال سابقه، خدمات خود را در زمینه تعمیرات تخصصی کلیه پرینترهای لیزری ، سوزنی ، جوهر افشان شارپ چند کاره و هد انواع پرینتر در کوتاهترین زمان و با مناسب ترین هزینه  ارائه می دهد.

سرویس های مرتبط با این دستگاه، در این مرکز، به دو شیوه «سرویس در محل فتوکپی شارپ» و «تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپ در نمایندگی» انجام می پذیرد که شیوه دوم، به دلیل وزن بالای دستگاه های فتوکپی و دشواری های حمل و جایجایی آنها، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و غالب کاربران شیوه نخست یا همان تعمیر در محل فتوکپی را ترجیح می دهند.

نمایندگی sharp service مفتخر است با بهرمندی از تجهیزات و متد های روز دنیا و نیروهای متخصص  و متعهد در زمینه تعمیر دستگاه فتوکپی sharp ، مشکلات شما را با بهترین راه حل فنی ، کوتاهترین زمان ممکن و کمترین هزینه مرتفع سازد.

   نمایندگی sharp service  یکی از مجهزترین و تخصصی ترین مراکز تعمیر دستگاه فتوکپی sharp با بیش از ۲۰ سال سابقه، خدمات خود را در زمینه تعمیرات تخصصی کلیه پرینترهای لیزری ، سوزنی ، جوهر افشان sharp چند کاره و هد انواع پرینتر در کوتاهترین زمان و با مناسب ترین هزینه  ارائه می دهد.

تعمیر دستگاه فتوکپی sharp به صورت فوق تخصصی

 • عیب یابی و تعمیر Main Board دستگاه فتوکپی sharp/ تعویض Main Board دستگاه فتوکپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر Scan Unit دستگاه کپی sharp/ تعویض Scan Unit دستگاه کپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر Transporter Unit دستگاه کپی sharp/ تعویض Transporter Unit دستگاه کپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر Paper Stop Unit دستگاه کپی sharp / تعویض Paper Stop Unit دستگاه کپی  sharp
 • عیب یابی و تعمیر Optical Unit دستگاه کپی sharp/ تعویض Optical Unit دستگاه کپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر SPF دستگاه کپی sharp/ تعویض SPF دستگاه کپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر ADF دستگاه کپی sharp/ تعویض ADF دستگاه کپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر Duplex دستگاه کپی sharp/ تعویض Duplex دستگاه کپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر Sorter دستگاه کپی  sharp/ تعویض Sorter دستگاه کپی  sharp
 • عیب یابی و تعمیر Finisher دستگاه کپی  sharp/ تعویض Finisher دستگاه کپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر Stapler Unit دستگاه کپی sharp/ تعویض Stapler Unit دستگاه کپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر AC Power دستگاه فتوکپی sharp / تعویض AC power دستگاه فتوکپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر DC Power دستگاه فتوکپی sharp / تعویض DC Power دستگاه فتوکپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر Discharge دستگاه فتوکپی sharp/ تعویض Discharge دستگاه فتوکپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر Blank Lamp دستگاه فتوکپی sharp / تعویض Blank Lamp دستگاه فتوکپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر DEVELOPER Unit دستگاه فتوکپی sharp / تعویض DEVELOPER Unit دستگاه فتوکپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر Dram Unit دستگاه فتوکپی sharp / تعویض Dram Unit دستگاه فتوکپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر Paper Feed Unit دستگاه فتوکپی sharp / تعویض Paper Feed Unit دستگاه فتوکپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر Fusing Unit دستگاه فتوکپی sharp / تعویض Fusing Unit دستگاه فتوکپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر MC Charger دستگاه فتوکپی sharp / تعویض MC Charger دستگاه فتوکپی sharp

برخی دیگر از خدمات قابل ارائه نمایندگی sharp service  در زمینه تعمیر دستگاه فتوکپی sharp به شرح ذیل می باشد :

عیب یابی و تعمیر و تعویض انواع قطعات الکترونیکی دستگاه کپی sharp

رفع عیوب مربوط به مکانیزم مسیر حرکت کاغذ و ایجاد تصویر در دستگاه کپی sharp

عیب یابی و تعمیر سیستم هیتر دستگاه کپی شارپ sharp / Heater فتوکپی sharp

عیب یابی و تعمیر مسیر خروج کاغذ دستگاه کپی sharp

عیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی دستگاه کپی sharp  / تعویض بردهای دستگاه فتوکپی sharp

تعمیر دولوپر دستگاه فتوکپی sharp  /  تعویض دولوپر دستگاه کپی sharp

تعمیر فیوزینگ دستگاه فتوکپی sharp  /  تعویض فیوزینگ دستگاه کپی sharp

تعمیر درام دستگاه فتوکپی sharp /  تعویض درام دستگاه کپی sharp

تعمیر شارژرهای دستگاه فتوکپی sharp  /  تعویض شارژرهای دستگاه کپی sharp

تعمیر تخصصی برد فرمتر دستگاه کپی sharp / تعویض بردهای فرمتر فتوکپی sharp

تست و تنظیم دستگاه با استفاده از نقشه و کد های مربوطه همان مدل دستگاه کپی sharp

باز و بستن استاندارد دستگاه کپی sharp  و سرویس کامل آن

عیب یابی و تشخیص قطعات معیوب دستگاه کپی sharp

 • بکارگیری برترین روشهای تشخیص و بررسی کلی دستگاه فتوکپی sharp
 • رفع مشکل گیر کردن کاغذ در دستگاه کپی sharp / تعمیر کاستهای فتوکپی sharp
 • تعمیرات تخصصی فتوکپی sharp / نصب و راه اندازی دستگاه کپی sharp
 • تعویض سنسورهای دستگاه کپی sharp / عیب یابی و تعمیر سنسورهای دستگاه کپی sharp
 • بهره مندی از دانش اصول کار سنسورها و تحریک سنسورهای دستگاه کپی sharp بکارگیری روشهای استاندارد عیب یابی موتور الکتریکی دستگاه کپی sharp تعمیر موتور الکتریکی دستگاه کپی sharp / تعمیر برد دستگاه کپی sharp
 • تشخیص مکانیزم کار سولونویید دستگاه کپی sharp
 • رفع عیوب مربوط به مکانیزم روش های اسکن دستگاه کپی sharp / تعمیر درام دستگاه کپی sharp  / تعویض درام دستگاه کپی sharp
 • تعمیر چرخ دنده های دستگاه کپی sharp / تعویض چرخ دنده های دستگاه کپی sharp
 • عیب یابی و تعمیر و تعویض انواع قطعات مکانیکی دستگاه کپی sharp
تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپ

استفاده تخصصی از  Service Manualدستگاه کپی sharp
استفاده تخصصی از Parts Guide جهت استخراج Part Number اجزا دستگاه کپی sharp
بکارگیری پودر جهت پر کردن   Tonerدستگاه کپی sharp

شارژ و تعویض کاتریج دستگاه های دیجیتال کپی sharp

آشنایی و سرویس و روش کار سنسور دستگاه  کپی sharp

خواندن و بررسی تخصصی Error Code های دستگاه کپی sharp

عیب یابی و تعمیر LSU Unitدر دستگاه کپی sharp
تنظیمات روش های بکارگیری دستگاه بعنوان sharp ، اسکنر و فکس در دستگاه کپی sharp

تحلیل جداول کارکرد دستگاه کپی sharp

[/vc_column_text]

شارژ پودر سبک و سنگین دستگاه کپی sharp

عیب یابی سریع و فوق تخصصی فتوکپی sharp

در اختیار داشتن جدیدترین کدهای دستگاه کپی sharp

کلیه سرویس کدهای دستگاههای فتوکپی sharp قدیمی
بکارگیری روش های تخصصی در   General Serviceدستگاه کپی sharp
بکارگیری Main Code فتوکپی sharp جهت تنظیمات عمومی و تخصصی دستگاه کپی sharp
بکارگیری پروگرام های فوق تخصصی دستگاه کپی sharp تعمیرات و رفع ایراد بر مبنای اصول Service کارخانه ای دستگاه کپی sharp

ریست کارخانه Reset factory فتوکپی sharp  / ریست پرینتر sharp

[/vc_column_text]
نمایندگی دستگاه فتوکپی شارپ
تعمیر دستگاه فتوکپی sharp
تعمير دستگاه کپی در محل
تعمیر کپی شارپ در محل
نمایندگی دستگاه فتوکپی شارپ

نمایندگی شارپ / نمایندگی sharp

نمایندگی فتوکپی شارپ / نمایندگی فتوکپی sharp

نمایندگی رسمی دستگاه فتوکپی شارپ / نمایندگی رسمی دستگاه فتوکپی sharp

نمایندگی اصلی دستگاه فتوکپی شارپ / نمایندگی اصلی دستگاه فتوکپی sharp

نمایندگی تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپ / نمایندگی تعمیرات دستگاه فتوکپی sharp

نمایندگی تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ / نمایندگی تعمیر دستگاه فتوکپی sharp

نمایندگی تعمیرات تخصصی دستگاه فتوکپی شارپ / نمایندگی تعمیرات تخصصی دستگاه فتوکپی sharp

نمایندگی تعمیر تخصصی دستگاه فتوکپی شارپ / نمایندگی تعمیر تخصصی دستگاه فتوکپی sharp

نمایندگی خدمات پس از فروش دستگاه فتوکپی شارپ / نمایندگی خدمات پس از فروش دستگاه فتوکپی sharp

نمایندگی رسمی فروش دستگاه فتوکپی شارپ / نمایندگی رسمی فروش دستگاه فتوکپی sharp

نمایندگی اصلی فروش دستگاه فتوکپی شارپ / نمایندگی اصلی فروش دستگاه فتوکپی sharp

فروش دستگاه فتوکپی شارپ با گارانتی اصلی / فروش دستگاه فتوکپی sharp با گارانتی اصلی

Sharp Copier Main Board
Sharp Copier High Voltage
Sharp Copier AC power
Sharp Copier DC Power
Sharp Copier Discharge
Sharp Copier Blank Lamp
Sharp Copier DEVELOPER Unit
Sharp Copier Dram Unit
Sharp Copier Paper Feed Unit
Sharp Copier Fusing Unit
Sharp Copier TC Charger
Sharp Copier MC Charger
Sharp Copier Scan Unit
Sharp Copier Transporter Unit
Sharp Copier Paper Stopped Unit
Sharp Copier Optical Unit
Sharp Copier SPF
Sharp Copier ADF
Sharp Copier Duplex
Sharp Copier Sorter
Sharp Copier Finisher
Sharp Copier Stapler Unit

نمایندگی دستگاه فتوکپی sharp