اشتراک گذاری

تعمیر کاغذ کش کپی شارپ

تعمیر کاغذ کش کپی شارپ ، در بهبود کیفیت دستگاه کپی شارپ بسیار موثر است. این قطعه از قطعاتی است که ظهور هر گونه اختلال در آن به راحتی و به سرعت، می تواند عملکرد سایر بخش های دستگاه را دچار اختلال کند.

این قطعه در پی استفاده های مکرر از دستگاه خیلی زود دچار استهلاک شده و کارایی اولیه خود را از دست می دهد و برای بازگشت به حالت اول به تعمیر نیاز خواهد داشت. به همین جهت تعمیر کاغذ کش کپی شارپ از موارد تعمیراتی بسیار مهم در دستگاه کپی تلقی می شود.

تعمیر کاغذ کش کپی شارپ

اختلالات ناشی از خرابی کاغذ کش

در زیر تلاش کرده ایم عمده اختلالات ناشی از خرابی کاغذ کش را بررسی کنیم تا این تشخیص برای کاربر راحت تر باشد. هر گاه در پرینت نهایی خود مشکلاتی نظیر مشکلات زیر را مشاهده نمودید، کمی درنگ کنید و به فکر یک راه حل اساسی باشید.

این مقاله ی کاربردی را از دست ندهید :آموزش رمزگذاری بر روی دستگاه کپی شارپ

  • گیر کردن کاغذ در هنگام خروج از دستگاه
  • گیر کردن کاغذ در فیدر کاغذ کش
  • صدای ناهنجار در هنگام کشیدن کاغذ در دستگاه کپی
  • گیر کردن کاغذ در ورودی کاغذ کش
  • چروک شدن و کرکره ای شدن کاغذ در هنگام ورود
  • سرعت کم در هنگام حرکت کاغذ در فیدر کاغذ کش
  • گیر کردن کاغذ در زیر بلت کاغذ کش