اشتراک گذاری

درام یونیت

مخصوص دستگاه های پرینتر می باشد که همانند مابقی قطعات یدکی می بایست با مدل دستگاه مورد نظر مطابق باشد .

درام یونیت همانند مابقی قطعات یدکی می بایست با مدل دستگاه مورد نظر مطابق باشد .یکی از برندهای مورد اسفاده در درام یونیت Lex Mark می باشد . و تعداد برگ های در انواع آن از ۲۰۰۰ برگ تا ۱۶۰۰۰ برگ متفاوت می باشد .

 

لینک مرتبط : درام یونیت / Dram Unit / نمایندگی شارپ / درام در دستگاه کپی چیست