اشتراک گذاری

مدیریت دسترسی به سیستم

مدیریت دسترسی به سیستم (Access Management) فرآیندی برای کنترل و نظارت بر دسترسی کاربران به منابع سیستم، مانند برنامه‌ها، داده‌ها و دستگاه‌ها است. این فرآیند شامل احراز هویت کاربران، تعیین سطح دسترسی آنها و ثبت و نظارت بر فعالیت‌های آنها می‌شود.

اینو بخون حتما به کارت میاد : خاموش شدن سیستم بدون بستن برنامه

فیلم معرفی مدیریت دسترسی به سیستم

  • اصل حداقل امتیاز: فقط مجوزهای دسترسی لازم را به کاربران اعطا کنید.
  • اصل جداسازی وظایف: از اعطای تمام مجوزهای دسترسی به یک کاربر خودداری کنید.
  • ممیزی و بازنگری دوره‌ای: به طور دوره‌ای مجوزهای دسترسی کاربران را ممیزی و بازنگری کنید.
  • آگاهی‌رسانی و آموزش: کاربران را در مورد سیاست‌های دسترسی و نحوه استفاده امن از منابع آموزش دهید.