شارپ اولین تلویزیون دنیا با کیفیت ۸K را برای فروش آماده کرد

خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر
+